СУТЬ ЗВЕРНЕННЯ:
Про зміну дати проведення ТОЛОКИ в Кременчуці у звязку з передвиборчим Днем Тиші
ЗМІСТ:
Згідно ЗУ «Про вибори Президента України» - 20 квітня 2019 – визначено як День Тиші. У цей день заборонена передвиборча агітація, проведення масових заходів, демонстрацій. Наружна агатація, яка кольором або дизайном може бути повязана з агітаційним продуктом певного кандидата. За порушення вимог передбачених у День Тиші, згідно ЗУ "Про вибори Президента України" передбачена відповідальність, в тому числі й кримінальна! Прошу перенести масовий захід «Толоку без політики», або масовий суботник з Дня тиші (20 квітня 2019) на інший день!
ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ:
petition
Розглянувши електронну петицію «Про зміну дати проведення ТОЛОКИ в Кременчуці у зв’язку з передвиборчим Днем Тиші», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області повідомляє наступне.
Згідно ст. 57 ЗУ «Про вибори Президента України» (надалі - Закон), передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у цій статті, забороняється.
Згідно ч. 1 ст. 58 Закону передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
Передвиборна агітація може проводитися у таких формах: 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями ; 2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; 3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів на пост Президента України; 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень; 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації; 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост Президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку; 8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата на пост Президента України або публічні оцінки діяльності кандидата на пост Президента України; 9) встановлення агітаційних наметів; 10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
У відповідності до ч. 4. ст. 58 Закону, передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
Статтею 64 Закону закріплено вичерпний перелік обмежень щодо ведення передвиборної агітації, а саме участь у передвиборній агітації забороняється : 1) особам, які не є громадянами України; 2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України); 3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій на строк здійснення повноважень.
У військових частинах (формуваннях) та в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ виконання покарань і слідчих ізоляторів окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями разом з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ виконання покарань і слідчих ізоляторів з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі.
Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.
Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена.
Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат на пост Президента України вважає явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня виборів зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, партії, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідні публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.
Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 56 цього Закону.
Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації .
Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не повинні перекривати своїми передачами передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.
Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою, або використання комерційної чи соціальної реклами для здійснення передвиборної агітації у будь-якій формі.
Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.
Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх двох днів перед днем виборів та днем повторного голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України.
Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху .
Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.
Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.
Публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування (ч. 17 ст. 64 Закону).
Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.
Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації.
Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.
З викладеного вбачається, що в останній день перед повторним голосуванням забороняється проводити передвиборчу агітацію, тобто вчинення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України шляхом публікації агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України та розповсюдження політичної реклами.
Натомість, в електронній петиції підтриманою громадськістю, висловлена вимога про перенесення загальноміського суботника з 20 квітня 2019 року на іншу дату з посиланням на заборону проведення масових заходів за день до дня голосування.
Однак дане твердження є хибним, оскільки ЗУ «Про вибори Президента України» не містить відповідних заборон щодо проведення загальноміських суботників ініційованих не кандидатом у Президенти України та проведення якого фінансується не за рахунок виборчого фонду кандидата.
За приписами ЗУ «Про вибори Президента України» та іншими законодавчими актами, визначено виключний перелік суб’єктів владних повноважень, що здійснюють контроль за дотриманням вимог ЗУ «Про вибори Президента України» в тому числі і щодо запобігання та виявлення порушень порядку проведення передвиборчої агітації, а саме Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, органи судової влади згідно визначеної процесуальним законодавством юрисдикції та правоохоронні органи.
З урахуванням викладеного та у відповідності до положень ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» вбачається, що органи місцевого самоврядування не входять до складу контролюючих органів за перебігом передвиборчого процесу, не наділені повноваженнями щодо надання будь-яких погоджень чи дозволів на проведення загальноміських суботників ініційованих громадою міста та не правомочні приймати рішення щодо визначення дати їх проведення.
Більш того, Указом Президента України від 06.08.1998 року № 855/98 «Про День довкілля» встановлено проводити День довкілля щороку в третю суботу квітня, тобто цьогоріч припадає саме на 20 квітня. Даний Указ схвалений з метою забезпечення  проведення в цей день комплексу заходів, направлених на поліпшення стану довкілля,  озеленення, благоустрій населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення водних джерел, збереження природно-заповідних та інших особливо цінних об'єктів, поширення екологічних знань, активізацію державного та громадського контролю за додержанням    природоохоронного законодавства.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів» починаючи з 2010 року визначено днем благоустрою третю суботу квітня. В цей день проводяться заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання та приведення у належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, місць для вигулу домашніх тварин, вулиць, доріг, тротуарів та велосипедних доріжок, зупинок міського транспорту.
Згідно ст. 19 Конституції України котра кореспондується зі ст. 24 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Додатково інформуємо, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р. наразі триває щорічна Всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля». Акція є загальнодержавною і проводиться в усіх регіонах України.
На Полтавщині вона триває з 25 березня по 25 травня 2019 року. На виконання вищезгаданого розпорядження, Полтавською обласною державною адміністрацією рекомендовано провести день благоустрою території області на місцях саме 20 квітня 2019 року.
Традиційно такого роду загальноміські суботники проводяться навесні в місті Кременчуці котрий рік поспіль та спрямовані в першу чергу на озеленення міста шляхом висадки молодих дерев, кущів, квітів безпосередньо на прибудинкових територіях, а також приведення у належний стан дитячих майданчиків, місць загального відпочинку, прибудинкових територій силами самих співвласників даних будинків.

Секретар міської ради                                                                                  Ю.В. ГриценкоЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ПІДПИСАЛИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ:

252