СУТЬ ЗВЕРНЕННЯ:
Про розширення мережі ліцеїв на Молодіжному
ЗМІСТ:
12 грудня 2018 року на сесії Кременчуцької міської ради було прийнято рішення «Про приведення у відповідність окремих комунальних закладів загальної середньої освіти до їх типів». Згідно з цим рішенням школи №№4,5,6,10,11,17,25,30 отримали статус ліцеїв та можливість у 2019/2020 навчальному році набирати і навчати учнів старшої профільної школи (10-11 класи). Усі інші школи такого статусу і такої можливості не отримали. Внаслідок прийнятого рішення з п’яти шкіл на Молодіжному, які навчали старшокласників, залишилася одна. Школа №17, в якій у 2019/2020 н.р. пропонується створити 5 десятих класів. Хоча показник цей за останні 5 років коливається в межах 5-7 класів. У порівнянні з іншими мікрорайонами такий перерозподіл виглядає явно несправедливим. Порівняйте: Центр і Нагірна частина – по 3 ліцеї, у кожному 3-4 десятих класи; Правобережна частина міста (найменша загальна кількість учнів по місту) – 1 ліцей, 5 класів. До того ж набір такої кількості додаткових класів у школі №17 означає приріст 120-150 учнів протягом 2019/2020 н.р., і такої ж кількості протягом 2020/2021 н.р. Загалом, близько 240-300 учнів за два роки. Така кількість учнів не відповідає спроможності закладу, яка за даними Інформаційної системи управління освітою (https://isuo.org/) становить 1150 учнів при фактичній кількості учнів 1025 осіб. Співвідношення між спроможністю і фактичною наповнюваністю інших навчальних закладів Молодіжного становить: ЗЗСО №8 – 1500/773, ЗЗСО №12 – 1084/1152, ЗЗСО №26 – 800/732, ЗЗСО №31 – 800/859. З наведеної інформації видно, що претендентами на отримання статусу ліцею можуть бути, окрім школи №17, школи №8, №26. Також зазначу, що відповідно до частини 1 ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту», усі згадані школи I-III ступенів мають повне право отримати назву «ліцей», оскільки «заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.» Вищий рівень – це III ступінь. Вищий рівень – це ліцей. На підставі вищевикладеного звертаюся до мера Кременчука, Малецького Віталія Олексійовича, з вимогою винесення на ХХХVI сесію Кременчуцької міської ради VII скликання питання створення на Молодіжному трьох ліцеїв на базі ЗОШ №8,17,26. Прийняти кількість десятих класів у кожному з навчальних закладів – 3. Наповнюваність класів встановити у 20 учнів (з урахуванням стандартної площі класу 48 кв.м і нормованою ДСанПіН 5.5.2.008-01і ДБН В.2.2-3:2018 площею на одного учня 2,4 кв.м).
ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ:
petition
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області на Ваше звернення щодо розширення мережі ліцеїв на Молодіжному повідомляє.
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», плану заходів Кабінету Міністрів України (схвалений на засіданні
Кабінету Miнicтрів 25.10.2017, протокол № 61), які необхідно здійснити до 2020 року для впровадження шкільної реформи, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, доручення Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації № 02.01-15/2916 від 23.11.2018 в місті Кременчуці проводиться робота щодо впровадження освітньої реформи.
Один з її етапів - формування мережі профільних шкіл.
Закон України «Про загальну середню освіту» визначає ліцей, як заклад середньої освіти III ступеня, що забезпечує профільну середню освіту.
Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, у межах повноважень, було розглянуто питання щодо визначення закладів загальної середньої освіти міста на базі яких, з урахуванням досвіду щодо забезпечення науково-теоретичної підготовки, отримання повної загальної середньої освіти обдарованими і здібними дітьми, досвіду, досягнень у підготовці учнів старшої школи та потужності освітнього закладу, визначені та запропоновані заклади на базі яких було сформовано мережу профільних шкіл (ліцеїв).
Кожен випускник 9 класу закладу загальної середньої освіти м. Кременчука матиме гарантований рівний доступ до якісної профільної середньої освіти (10-12 класи).
У новому Законі України «Про освіту» передбачено поділ середньої освіти на три рівні:
  • початкова освіта тривалістю чотири роки;
  • базова середня освіта тривалістю п'ять років;
  • профільна середня освіта тривалістю три роки - поглиблене вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та потреб учнів, підготовка до вступу до закладів вищої освіти III та IV рівнів акредитації.
Завершення реформи Нової української школи припадає аж на 2027 рік, але, як зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич: «Ми вже маємо починати формувати мережу старших профільних шкіл, адже це вкрай важке завдання як з логістичної, так і з фінансової точки зору».
12.12.2018р. XХХІІІ сесія Кременчуцької міської ради  прийняла рішення щодо приведення у відповідність окремих закладів загальної середньої освіти міста до їх типів, вони перейменовані та зараз функціонують як ліцеї.
Що стосується закладів загальної середньої освіти міста, розташованих на Молодіжному та зазначених у Вашому зверненні, а саме ЗЗСО №№ 8, 17, 26.
Станом на 26.04.2019:
ззсо
Потужність
К-сть учнів
Наповнюваність
Резерв місць
8
1500
775
51,7%
725
17
2140
1021
47,7%
1119
26
960
732
76,3%
228

Кількість поданих заяв до 10 класу ліцею № 17 випускників 9 – х класів ЗЗСО №№ 8,17,26 із визначенням відповідного профілю:
Профіль
ЗЗСО№  8
ЗЗСО№  17
ЗЗСО№ 26
Іноземна філологія
2
12
6
Математичний
7
16
2
Історичний
1
14
3
Біологічний
3
5

Разом
13
47
11

Кількість випускників, що бажають продовжити отримувати освітні послуги на базі ЗЗСО, розташованих на Молодіжному – 117.
Можливість виділити відповідну кількість приміщень має ліцей № 17, яким вже проведена робота з підготовки до нового навчального року:
  • Виділено 10 окремих освітніх приміщень площею 650 кв.м. (10*65 кв.м.).
  • Складено освітні програми за п’ятьма профілями.
  • Укладено домовленості з викладачами ВНЗ, які запрошені для надання освітніх послуг.
Таким чином, потужність, наповнюваність, резерв місць та кількість випускників 9 – х класів, бажаючих продовжити отримувати освітні послуги у 10 - х класах не дозволяє відкрити  класи із необхідною наповнюваністю за відповідним профілем у ЗЗСО №№ 8, 26.
24.04.2019р. XХХІV сесія Кременчуцької міської ради прийняла рішення щодо приведення у відповідність окремих закладів загальної середньої освіти міста до їх типів,  вони перейменовані та зараз будуть функціонувати як гімназії, серед них такі як ЗЗСО №№ 8, 26.


Перший заступник міського голови                                В.М. ПЕЛИПЕНКОЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ПІДПИСАЛИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ:

251