СУТЬ ЗВЕРНЕННЯ:
Про заборону виплати надбавок та премій міському голові, працівникам та службовцям міської ради, а також посадовим особам підприємств засновником яких є Кременчуцька міська рада на час дії військового стану в Україні
ЗМІСТ:
Вимагаю прийняття сесією міської ради змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів Кременчуцької міської ради, щодо заборони на час дії військового стану в Україні, нарахування та виплати надбавок та премій до посадових окладів міського голови, його заступників, керівників комунальних підприємств та усіх працівників і службовців, окрім працівників охорони здоров’я і галузі освіти, заробітна плата яких фінансується з міського бюджету. Вважаю аморальним отримання надбавок та премій посадовцями з міського бюджету в той час коли в країні йде війна і наші захисники потребують допомоги Кошти які будуть заощаджені прошу направити повним обсягом на допомогу Збройним Силам України, а також/або на поточні ремонти споруд цивільного захисту (укриттів) учбових закладів громади.
ВІДПОВІДЬ НА ЗВЕРНЕННЯ:
petition

       На підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 «Про затвердження Положення про порядок розгляду електронних петицій у Кременчуцькій міській раді Кременчуцького району Полтавської області та виконавчому комітеті» громадяни можуть звернутися до Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету з електронними петиціями через офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету, для чого заповнюється розміщена на вебпорталі спеціальна форма.
       Так, Вами 15.08.2022 було подано електронну петицію «Про заборону виплати надбавок та премій міському голові, працівникам та службовцям міської ради, а також посадовим особам підприємств засновником яких є Кременчуцька міська рада на час дії військового стану в України» про розгляд якої виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомляє наступне.
       Стаття 43 Конституції України регламентує, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
       Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
       Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
       Відповідно до статті 94 Кодексу законів про працю України, заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
       Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.
       Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається цим Кодексом, Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами.
       Закон України «Про оплату праці» визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.
       Стаття 1 Закону України «Про оплату праці» встановлює, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
       Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
       Відповідно до статті 2 вищевказаного закону, основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
       Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
       Відповідно до статті 3-1 Закону України «Про оплату праці » розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
       Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
       Стаття 13 Закону України «Про оплату праці» встановлює, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань.
       Згідно зі статтею 22 Закону України «Про оплату праці»  суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.
       Так, колективний договір між адміністрацією виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і трудовим колективом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2019-2024 роки (далі – Колективний договір) є локальним правовим актом, який регулює трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на основі узгодження інтересів сторін.
       Підпунктом 3.1.1., 3.1.2. пункту 3.1. Колективного договору передбачено, що заробітна плата для посадових осіб, службовців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради складається з посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років в органах місцевого самоврядування та державної служби, премії та інших надбавок визначених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів».
       Відповідно до підпункту 3.2.4. пункту 3.1. Колективного договору, адміністрація зобов’язується здійснювати преміювання працівників в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та  економії фонду оплати праці, затвердженого кошторисом доходів і видатків виконкому міської ради та самостійних структурних підрозділів.
       Колективним договором встановлено, що зменшення, скасування надбавок та премій проводиться за розпорядженням міського голови з обов’язковим зазначенням обставин, які потягли скасуванню та за погодженням з профспілковим комітетом.  
       Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівників комунальних підприємств Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, визначена у контракті, укладеним з директором відповідного комунального підприємства. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством  України.
       Суб'єктами організації оплати праці є, зокрема, органи державної влади та місцевого самоврядування, професійні спілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи (стаття 5 Закону України «Про оплату праці»).
       Таким чином, держава встановлює умови та гарантії кожному працівнику органу місцевого самоврядування на отримання заробітної плати в обсязі та на умовах передбачених законодавством України.
Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, її виконавчий комітет та міський голова здійснюють свою діяльність виключно у відповідності до вимог законодавства України.
Міський голова                                                                         Віталій МАЛЕЦЬКИЙ


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ПІДПИСАЛИ ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ:

275